လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကောင်တာ

  • Fuel consumption counter

    လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကောင်တာ

    ဒီဇယ်အင်ဂျင်လောင်စာသုံးစွဲမှုမီတာကိုဒီဇယ်စီးဆင်းမှုအာရုံခံကိရိယာနှစ်ခုနှင့်လောင်စာဆီဂဏန်းတွက်စက်တစ်ခု၊ လောင်စာတွက်ချက်သည့်တိုင်းတာမှုနှင့်လောင်စာဆီစီးဆင်းမှုအာရုံခံကိရိယာလောင်စာဆီအရေအတွက်နှစ်မျိုးလုံး၊ လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုအချိန်နှင့်လောင်စာသုံးစွဲမှုနှစ်ခုလုံးမှ ဖန်တီး၍ RS-485 / RS-232 ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ GPS နှင့် GPRS modem နှင့်ဆက်သွယ်မှုအတွက် fix အသုံးပြုမှုကိုဆန့်ကျင်သွေးခုန်နှုန်း။